فاطمه و دیوار؟

| معراج | 0000-00-00 00:00:00 | بازدید: 743 |

فاطمه و در؟! فاطمه و دیوار؟! فاطمه و تندی اصحاب؟! فاطمه و غصب دارایی هایش؟! باور کردنش سخت است! دختر پیامبر امت باشی و هنوز سه ماهی از وفات او نگذشته باشد و اینهمه اتفاق!!! به عقل نمی آید! همه دیده بودند، محبت های پیامبر در حق دردانه اش را ! همه شنیده بودند، «ام ابیها» نامیده شدنش را! همه می دانستند، خدا با غضب فاطمه، غضب خواهد کرد! همه...
روضه های این روزها، روضه های سنگینی است و شنیدنشان طاقت می خواهد و گفتنشان دلی سخت. اما حقیقت، حتی از روضه ها هم ساده تر، اما بزرگتر و دردآورتر است! حقیقت، بضعه الرسولی است که درد دین دارد و غصه پدر! حقیقت، زهرایی است که دستان بسته امام امت را می بیند و تحریف دین از همین روزها را ! حقیقت، بانویی است که تمام حرفهایش را نگه می دارد تا بر سر مزار پدر بزند و باز هم زخم زبان بشنود، که گریه تا به کی؟! روز و شب ما را گرفته ای!!!
با این همه درد، دیگر نیازی به روضه در و دیوار و چادر خاکی نیست! پاره تن پیامبر را چه به این مصائب؟ صدای بلند شنیدن هم بر او زیاد است! عمری زحمت هدایت امتی را بکشی و انتهای کار، دخترت را ، حرفهایش را، شاهدانش را، خطابه اش را، حضورش را، نجابتش را به هیچ بگیرند و ریشخند کنند؟! همین ها برای خون گریستن کافی است! برای اینکه بدانی، عاشورا از همین جا رقم خورد و حرمت شکنی از این روزها باب شد و انحراف از این ناحق خواهی ها آغاز! درد حرمت شکنی از درد دیوار بیشتر است، اگر دختر رسول خدا باشی! درد به هیچ گرفتن حکم خدا از درد غصب شدن حقت بیشتر خواهد بود، اگر زهرایی باشی که عمری درد دین داشتی! درد کنار گذاشتن ولی از درد گوشه نشینی و دست بسته دیدن همسر بیشتر خواهد بود، اگر ولایتمداری چون فاطمه باشی!

برای چون فاطمه ای، درد دین کجا و دردهای دنیایی کجا؟! کاش این را بفهمیم!

«السلام علیک ایها الرضیه المرضیه، السلام علیک ایتها الفاضله الزکیه، السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه»

نویسنده: " ا.جیران پور "