• نوحه خوان : مهدی آخوند زاده
  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : شب اول فاطمیه
  • تعداد دریافت : 1
  • حجم فایل : 3576.854
  • بازدیدها : 1035

شام آشوب بلا از داغ زهرا امشب است

شـام آشـوب بــلا از داغ زهــــرا امـشـب  اسـت           شـال غـم بــر گــردن اولاد طـاها امـشب  اسـت

حضـرت مـولا غــمـیـن  از  ایـن  فــراق جـانـگـداز           لحظه مـعـراج زهـــرا، شـام اسـرا امـشب اسـت

شـهـر یـثـرب نـوحـه خـــوان امــا نــه تنها زین بلا           بلکه هم بر زینبی کاین گونه شیدا امشب است

تــا کــه شــایــد  بــاز  بـبیند  مــادر  غـمـدیـده را           چـشـم زیـنـب در به در محو تماشا امشب است

دیــد مـــادر در جــــوانی تـکـیـه بـــر دیــوار کـــرد           دیده چون دریای خونین چشم مولا امشب است

شـرمـتـان اهــل مـدیـنـه! بـس کـنـیـد از او گـلـه           گـــوش یـثـرب خـفـته از افغان زهرا امشب است

روز مــحـشـر پـیـش پـیـغـمـبـر چه دارید در جواب           کاین چنین حیدر پریشان زار و تنها امشب است

سـیلی و شـلاق و آتــش، امـت پـیمــان شـکـن           هـم شـروع ظـلم و جـور بی محابا امشب است

شـد  مــدینه  پـایه  تـمـریـن  و  بـیـداد  و  ستـم           و آن بـنـای کـربـلا گــویی هــویــدا امـشب است

شـد حـسین از این بـلا در بی قراری ها که چون           لـحـظـه آغـــاز دلـتـنـگی فـــردا امـشـب  اســت

نـیـمـه شـب مقداد و عمار است و سلمان حزین           شـام افـغان بـقـیـع تـــار و تـنـهـا امـشـب اسـت

بـــــــا   تـأثــر گــفـت حـیـدر: یــا رسول الله ببین            شــــــام دفــن فـاطـمـه ام ابـیـها امـشـب است

شـرمسـارم که این امــانـت بـــا  کـفـن  آورده ام           زان بـیـانـش حــزن و مـاتم عالم آرا امشب است

تـکیـه بــــر دیــوار، دور از دیـــدگـــان کـــودکــــان           بــا دو رکـعت اشک غـرق بحر نجوا امشب است

شـیـر مـیـدان فـتـی شـد دیــده ســوی ذوالفقار           گـــاه در انـدیـشـه دسـتـور طــاهـا امشب است

تـــا کــــه آیـــد بـــاز گــیــرد انــتــقــام شــیعه را           شـیـعـیـان وقت دعـــا بر نور زهـــرا امشب است

موجی آهـنـگ عــــزا در شـعــر جــاری کـرد و باز           بــــا دلی امـیـدوار از حـــق تـعـالی امشب است


آهنگساز : مصطفی اکابریان

  • مهدی آخوند زاده

  • مکان : مسجد دلگشا ی برازجان
  • زمان : شب اول فاطمیه
  • تعداد دریافت : 1
  • حجم فایل : 3576.854

به زودی ...

نام پخش دریافت
امشب غمیده علی، خانه مولا غوغاست (نوحه) دانلود
شام آشوب بلا از داغ زهرا امشب است (واحد) دانلود
خون زچشمان علی بر سر زهرا آمده (نوحه) دانلود